Ústavní soud, Brno

Použité materiály: 

KEIM Soldalit-Arte

KEIM Contact-Plus


Realizace: 

2017

Obnova fasády budovy Ústavního soudu České republiky

V nedávné době byla provedena kompletní obnova vnějšího fasádního pláště uličních i dvorních průčelí monumentální budovy někdejší Zemské sněmovny. V rámci odstraňování nepůvodních vrstev a oprav omítek byly použity výrobky společnosti KEIMFARBEN.

Fasády palácového objektu spočívají v kvalitním architektonickém a materiálovém ztvárnění. Ve svém původním detailu, barevnosti a řemeslném provedení mají pro celkové působení stavby a uchování jejího neporušeného průčelí zásadní význam. Omítky s autentickou barevností spoluvytváří architektonický výraz a charakter, kromě toho mají nemalou dokumentární vypovídací hodnotu. Během obnovy byly v součinnosti s požadavky orgánů památkové péče respektovány všechny povrchové struktury a zvolená barevnost odpovídá architektuře a charakteru stavby.

Nejprve došlo k celoplošnému šetrnému odstraňování nepůvodních nevhodných a neprodyšných disperzních vrstev nátěrů z druhé poloviny minulého století pomocí prostředku KEIM Dispersionsentferner. Současně probíhaly restaurátorské práce četné sochařské a kamenické výzdoby a oprava pískovcových ostění oken. Na očištěnou fasádu byl aplikován minerální nátěr KEIM Contact-Plus pro vyrovnání drobných rozdílů nebo trhlin a poté minerální sol-silikátová barva bez titanové běloby KEIM Soldalit Arte ve světlém okrovém odstínu.

Rekonstrukce mimo jiné spočívala v sanaci sklepních prostor a základového zdiva. Během nich byly odkryty pozůstatky středověkého opevnění a prokázalo se, že budova byla postavena v místech někdejšího fortifikačního systému, do kterého byla původně svedena voda z okolních vodních zdrojů. Po provedení opravy fasád navazovaly také četné, zejména restaurátorské práce v interiérech včetně obnovy sněmovního sálu, kde byly také použity minerální materiály KEIM.

Památkově chráněný monumentální objekt někdejšího Zemského domu vznikl v letech 1867–1878 v novorenesančním stylu podle projektu Antona Heffta a Roberta Raschky. Čtyřkřídlá stavba má čtyři nádvoří vymezující dvoupodlažní sněmovní sál, byla projektovaná jako sídlo Moravského zemského sněmu. Jsou v ní zachovány četné architektonické fasádní prvky, zejména plastická rustika, ornamentální výzdoba, profilované římsy nebo charakteristická atiková balustráda po obvodu celé budovy zvýrazněná štukovým dekorem nad hlavním vchodem. Autory sochařské výzdoby jsou Josef Loos starší a Johann Eduard Tomola. V současnosti v prostorách sídlí Ústavní soud České republiky.

Článek byl je převzat z portálu propamatky.info, autor: Kryštof Havlice

Další reference

Novákovy garáže Hradec Králové

Obnova fasády unikátní stavby z roku…

Sample box pro architekty

Fyzické ukázky vybraných systémů…

Technické listy ve slovenštině

kompletné technické listy vo slovenčině