Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Použité materiály: 

KEIM Soldalit-Arte

KEIM Contact-Plus-Grob

KEIM Restauro-Lasur


Realizace: 

2019

Obnova zámeckých fasád ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Letos byla dokončena obnova vnějšího fasádního pláště zdejšího zámku včetně výmalby některých interiérů. V rámci náročných oprav a realizace nových omítek byly použity výrobky společnosti KEIMFARBEN.

Veškeré fasádní prvky mají ve svém původním detailu, barevnosti a řemeslném provedení pro celkové působení stavby zásadní význam. Autentická barevnost omítek spoluvytváří architektonický výraz, kromě toho mají nemalou dokumentární vypovídací hodnotu. Při obnově byly v součinnosti s požadavky pracovníků památkové péče respektovány povrchové struktury, zvolená barevnost odpovídá charakteru zámku.

Na ploše fasád byla uplatněna sol-silikátová barva KEIM Soldalit Arte bez titanzinkové běloby v kombinaci okrových odstínů 9078 a 9533 dle vzorkovníku KEIM Exclusiv. V rámci sloupů a arkád s povrchem imitujícím pískovec byl užit nejprve podnátěr s plnivem KEIM Contact-Plus-Grob v odstínu S 105 a vrchní polokrycí lazura KEIM Restauro-Lasur v odstínu 6378, který byl speciálně míchán na zakázku. Natírané části sgrafit byly opatřené sol-silikátovou barvou KEIM Soldalit Arte bez titanzinkové běloby v kombinaci odstínů 9078 a 9003 dle vzorkovníku KEIM Exclusiv, jako vrchní polokrycí lazura byl nanesen výrobek KEIM Restauro-Lasur v odstínu 9008. V interiérech byla použita vnitřní silikátová jednosložková barva v odstínu 9339 taktéž dle vzorkovníku KEIM Exclusiv. Kromě uvedených prací probíhalo náročné restaurování sgrafitové výzdoby a všech kamenných prvků vnějšího pláště.

Renesanční zámek vznikl v letech 1560–1570 v místě někdejší vodní tvrze. Další stavební úpravy byly uskutečněny v roce 1704, v roce 1945 došlo k přestavbě věžního zastřešení. Památka představuje čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu se čtvercovým vnitřním dvorem. Charakteristická je zejména v ose hlavního průčelí čtyřpatrová hranolová věž s dřevěným arkádovým ochozem a stanovým zastřešením. Fasády jsou zdobeny četnými figurálními a ornamentálními sgrafity a freskovou malbou. Nad věžní římsou se nalézají kruhové znaky Jaroše Syrakovského z Pěrkova a jeho manželky Kateřiny Petřvaldské. Vnější plášť sídla člení zejména kordonové římsy, okna s kamenným ostěním a hlavní lunetová římsa. Interiéry přízemí jsou zaklenuté křížovými klenbami se štukovým žebrovím a svorníky. V patrech mají zaklenutí arkádové ochozy, jinak převažují plochostropé místnosti.

Článek byl je převzat z portálu propamatky.info, autor: Kryštof Havlice

Další reference

Novákovy garáže Hradec Králové

Obnova fasády unikátní stavby z roku…

Sample box pro architekty

Fyzické ukázky vybraných systémů…

Technické listy ve slovenštině

kompletné technické listy vo slovenčině