Někdy to prostě musí být černé…

Také znáte v sousedství stavbu, kde vše opravdu ladí? Materiálnost a barevnost zdůrazňují zvláštní kvalitu architektury, přesvědčivé detaily a dokonce i design zahrady vypadá jako sjednocený celek. Opravdu originální dům - navzdory všem omezením a předpisům, kterým dnes stavba podléhá - je v neposlední řadě díky expresivní, intenzivní barvě fasády…

Protože při výběru barvy fasády máte od teď veškerou svobodu! Vaše barva snů už nemusí být snem. Mezitím se tmavé, intenzivní odstíny staly technicky a ekonomicky dostupnými, a to i pro tepelně izolované fasády.

S KEIMovými minerálními barvami uděláte vždy správné rozhodnutí

Nedostižná trvanlivost odstínu s produkty KEIM

Při řešení tmavých a intenzivních odstínů je pro vás tou nejdůležitější věcí trvanlivost a odolnost. Jaký by to jinak mělo smysl? Minerální nátěrové hmoty KEIM jsou známé svou bezkonkurenční barevnou stabilitou. Tak položte základ pro to obzvláštní, co zamýšlíte.

KEIM Soldalit-Coolit – "nutnost" u tmavých ETICS fasád

Vzhledem k rostoucí poptávce po individuálním řešení fasád již nelze z ETICS vyloučit tmavé odstíny. Předtím osvědčená praxe paušálního stanovení vhodnosti barevných tónů pro ETICS podle jejich koeficientu světelné odrazivosti již nesplňuje dnešní požadavky. Bezpečné a dlouhodobě osvědčené podle současných technických možností je stále dodržování koeficientu světelné odrazivosti ≥ 20.

V mladší pracích na toto téma získává na významu schopnost povrchu hotové fasády odrážet infračervené světlo. HBW (koeficientu světelné odrazivosti) popisuje relativně jendoduchých způsobem vliv viditelného světla na plochy, více než 50% energie je ale absorbováno z neviditelné části spektra, převážně infra červené, a v koeficientu HBW nejsou zohledněna. Určení hodnoty TSR tuto mezeru uzavírá, protože koeficient TSR (celkové spektrální odrazivosti) je určován v celé šířce spektra.

Pro toho, kdo z tvůrčích důvodů musí opustit bezpečí současného stavu techniky, je hodnota TSR vhodná rovněž k posouzení rizika tepelně indukovaných napětí ve omítkové skladbě.  Industrieverband Werkmörtel e. V. (IWM) shrnul výzkumy různých výrobců k poznatku, že při TST ≥ 25 může být nátěr považován za termicky bezpečný.
 
KEIM Soldalit-Coolit splňuje tento předpoklad a vykazuje pro všechny odstíny hodnotu TSR zřetelně přes 25.

Více informací