PRO LAZURNÍ AŽ KRYCÍ ZTVÁRNĚNÍ DŘEVA V INTERIÉRU

KEIM Lignosil-Inco je inovativní vnitřní silikátová barva na dřevo a dřevěné materiály. KEIM Lignosil-Inco zachovává přirozené hygroskopické vlastnosti dřeva a tím zajišťuje přirozené a příjemné klima v místnostech. 

 • minerálně matný
 • krycí až lazurní
 • difuzně otevřený
 • netvoří film
 • ekologický
 • bez rozpouštědel a změkčovadel
 • nevyvíjí zdraví škodlivé emise (atest TÜV)
 • absolutně světlostálý a odolný proti UV
 • vynikající přídržnost
 • velmi hospodárně se přepracovává
 • nedostižná stabilita odstínu
Reference KEIM Lignosil®-Inco
Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Vnitřní ekologické lazury na dřevo KEIM Lignosil®-Inco - přehled produktů

KEIM Lignosil®-Inco

KEIM Lignosil-Inco je inovativní vnitřní silikátová barva na dřevo pro lazurní až krycí nátěry dřeva v interiéru. KEIM Lignosil-Inco nevyvíjí zdraví škodlivé emise (atest TÜV), je difuzně otevřený zachovává přirozené hygroskopické vlastnosti dřeva a zajišťuje tak přirozené a příjemné klima v místnosti.

Odstín
bílá, KEIM Palette exclusiv, další odstíny na vyžádání

Zpracování
airless stříkání, štětec, váleček

Spotřeba
cca 0,2 l/m² pro dvojnásobný nátěr

Dodávaná forma
nádoba 1 l, 2,5 l, 5 l a 20 l

KEIM Lignosil®-Inco-DL

KEIM Lignosil-Inco-DL je ředidlo pro KEIM Lignosil-Inco. Kryvost nátěru KEIM Lignosil-Inco je závislá na poměru míchání KEIM Lignosil-Inco s KEIM Lignosil-Inco-DL. Tento leží většinou v rozmezí mezi 1:1 až 1:20 (KEIM Lignosil-Inco : KEIM Lignosil-Inco-DL)

Odstín
bezbarvý

Zpracování
airless stříkání, štětec, váleček, průmyslové technologie

Spotřeba
cca 0,2 l/m² při dvojnásobném nátěru

Dodávaná forma
nádoba 5 l a 20 l