Stavební díla jsou silně vystavena vlivům prostředí, které mohou vést k zavažným poškozením. Vlhkost se dostává do zdiva a transportuje rozpustné soli. Působení vlhkosti a solí se na povrchu zviditelňuje ve formě fleků, výkvětů a odprýskáváním nátěru nebo omítky.

Se speciálním systémem na sanaci omítek KEIM Porosan lze, ve spojení s izolačními opatřeními, toto poškozené zdivo úspěšně trvale sanovat. Systém sanačních omítek proti vlhkosti KEIM Porosan je charakterizování vysokou vodoodpudivostí a zároveň difúzní otevřeností. Vlkost uniká v eformě páry, soli mohou neškodně vykrystalizovat ve velkém prostoru pórů.

Systém KEIM Seccopor se vyznačuje hydorilním charakterem a najd epoužití všude tam, kde je třeba regulovat vlhkost v místnosti a vyhnout se kondezované vodě. Systém sanačních omitek je vynikající por použití na vlhkém zdivu bez velkého zatížení solemi např. po škodách způsobených povodněmi. Maximálně podporuje vysychání, jelikož neobsahuje hydrofobizaci k odpuzování vody.

Sanace zasolené a vlhké omítky - přehled sanačních omítek KEIM

KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz-NP

Suchá omítková malta podle DIN 18557 a DIN EN 998-1(R). Sanační omítka WTA, speciální venkovní i vnitřní omítka s hydrofobními póry pro opravy zasolených omítaných ploch nad úrovní terénu. Hodí
se také na plochy stěn silně zatěžovaných vodou na historických a starých objektech, na soklech, ve sklepích apod.

Odstín
šedá

Zpracování
omítací stroj (bez pláště šneku se vzduchovými póry a bez přídavného míchače) Dbejte technického listu.

Spotřeba
cca 22 kg/m2 při 2 cm tloušťce omítky

Dodávaná forma
pytel 25 kg 
paleta: 42 x 25 kg

KEIM Porosan®-HF-Sanierputz

Suchá omítková malta podle DIN 18557 a DIN EN 998-1(R). Sanační omítka WTA.
Rychle tuhnoucí – bílá

Zrnitost: 0–1 mm

Speciální venkovní i vnitřní omítka s hydrofobními póry a rychlým tuhnutím pro opravy zasolených omítaných ploch nad úrovní terénu. Hodí se také na plochy stěn silně zatěžovaných vodou na historických a starých objektech, na soklech, ve sklepích apod.

Odstín
bílá

Zpracování
omítací stroj (bez pláště šneku se vzduchovými póry a bez přídavného míchače) Dbejte technického listu.

Spotřeba
cca 20 kg/m2 při 2 cm tloušťce omítky

Dodávaná forma
pytel 25 kg 
paleta: 42 x 25 kg

KEIM Porosan®-Ausgleichsputz-NP

Suchá omítková malta podle DIN 18557 a DIN EN 998-1(R). Jádrová omítka WTA, doplňkový produkt ke KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP popř. KEIM Porosan-HF-Sanierputz při opravách zasolených omítaných ploch. Slouží k vyrovnání větších prohlubní, nepravidelností zdiva a/nebo jako uložiště soli při obzvláště zasolených podkladech.

Odstín
šedá

Zpracování
omítací stroj (bez pláště šneku se vzduchovými póry a bez přídavného míchače) Dbejte technického listu.

Spotřeba
cca 24 kg/m2 při 2 cm tloušťce omítky

Dodávaná forma
pytel 25 kg 
paleta: 42 x 25 kg

KEIM Porosan®-Trass-Zementputz

Hydraulicky tuhnoucí suchá malta dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Jako podkladní adhezní postřik pro zajištění bezpečného spojení mezi špatně savým zdivem a omítkami KEIM Porosan-Trass-Sanierputz nebo KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP. Také jako celoplošná barierová nebo soklová omítka v kombinaci s izolační vrstvou KEIM Porosan-Dichtungsschlämme.

Odstín
šedá

Zpracování
lžíce, omítací stroj, motorové míchadlo pro menší množství

Spotřeba
podkladní adhezní postřik: cca 5 kg/m2
celoplošná soklová omítka: cca 16 kg/m2
při 1 cm tloušťce vrstvy

Dodávaná forma
pytel 25 kg
paleta: 42 x 25 kg

KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme

Minerální materiál na bázi cementu, jemných písků a izolačních prostředků. Slouží jako vnitřní i venkovní vertikální izolace nových i starých staveb k ochraně proti zemní tlakové a povrchové vlhkosti.

Odstín
šedá

Zpracování
štětka, hladká stěrka

Spotřeba
podle způsobu použití, viz technický list

Dodávaná forma
pytel 25 kg 
paleta: 42 x 25 kg

KEIM Seccopor®-Fino

Speciální jemná omítka bez hydrofobizace s obzvláště dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle EN 998-1, maltová kategorie CS II.

Odstín
přírodní bílá

Zpracování
omítací stroj nebo míchadlo

Spotřeba
cca 1,4 kg/m2 na mm tloušťky omítky

Dodávaná forma
pytel 25 kg
paleta: 36 x 25 kg

KEIM Seccopor®-Grosso

Speciální omítka bez hydrofobizace s obzvláště dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle EN 998-1, maltová kategorie CS II.

Zpracování
omítačka nebo míchadlo

Spotřeba
cca 1,4 kg/m2 na mm tloušťky omítky

Dodávaná forma
pytel 25 kg
paleta: 36 x 25 kg