KEIM MYCAL®: EFEKTIVNÍ OCHRANA PŘED PLÍSNĚMI V INTERIÉRECH

Někdy se v průběhu času tvoří plíseň. Nemusí to mít přesně zjistitelnou příčinu – byt a stěny se prostě dostaly do let. Zdravotní riziko je minimální, napadené plochy nepřesahují 0,4 m². Tady často stačí jen důkladné očištění vhodným odstraňovačem plísní a následné použití odpovídajícího speciálního nátěru.

Pro každý větší rozsah škod je ale nevyhnutelé důkladné prozkoumání příčin a plánovaní dalších opatření. Rozhodně je třeba odstranit zbylé spóry a vyměnit napadené stavební části, minimálně omítku. Jako prevenci lze doporučit dodatečný stavební sytém s protiplísňovými nebo ozolačními deskami.

Reference KEIM Mycal®
Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Protiplísňové vnitřní nátěry KEIM Mycal® - přehled produktů

KEIM Mycal®-Top

Vysoce specializovaná vnitřní silikátová barva, která kombinuje různá působení proti plísním. Mimořádnou difuzní otevřenost a vlhkost snižujícími vlastnostmi zajišťuje suché zdi. Vytváří zásobu alkalií a porkazatelně neposkytuje plísním žádnou výživovou základnu. 

Fotokatalyticky aktivní pigmenty mohou odstraňovat škodliviny.

Odstín
bílá, KEIM Palette exclusiv, tónování  barevnými koncentráty KEIM Farbkonzentrat

Zpracování
štětka, váleček, stříkání

Spotřeba
0,25 l/m² + cca 0,02 l KEIM Spezial-Fixativ na dvojnásobný nátěr

Dodávaná forma
nádoby 5 l a 15 l
paleta: 24 x 15 l
             70 x 5 l

KEIM Mycal®-Ex

Bezchlórový vodný oxidační prostředek k čištění a ošetření mikrobiálně napadených vnitřních ploch nebo ploch se zbytkovým napadením. KEIM Mycal-Ex neobsahuje chlór a rozkládá se na vodu a kyslík.

Desinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informaci o produktu.

Odstín
čirý, nažloutlý

Verarbeitung
štětka

Spotřeba
cca 0,1 l/m²

Dodávané froma
nádoba 5 kg

KEIM Mycal®-XO

Hotový vodný desinfekční prostředek k přípravě a číštění mikrobiálně zatížených nebo znečištěných vnitřních ploch. Neobsahuje chlór. Aktivní složkou je peroxid vodíku, který během aplikace zreaguje na kyslík a vodu. Desinfekční prostředek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informaci o produktu. 

Dostupné od března 2018.

 

Odstín:
čirý

Zpracování:
štětka
 

Spotřeba*:
cca 0,3 l/m²

Dodávaná forma:
nádoby 2,5 l
*podle povahy podkladu

KEIM Mycal®-Fix

Silikátový přípravek na vázání spór plísní,  k impregnaci minerálních desek KEIM Mycal-CS nebo silně savých podkladů. KEIM Mycal-Fix má zpevňující účinek, takže váže plísně a spóry
na napadených plochách. Díky vysokému pH navíc KEIM Mycal-Fix zabraňuje růstu plísní a minimalizuje riziko nového napadení.

Dodávaná forma
nádoby 5 l a 20 l
palete: 24 x 20 l
             96 x 5 l

 

 

KEIM Mycal®-Por

Hotová omítková směs podle DIN EN 998-1 na bázi písku, vzdušného vápna, bílého cementu a přísad zlepšujících zpracovatelnost a přídržnost. Pevnost odpovídá maltě třídy CS I. KEIM Mycal-Por je speciální vnitřní minerální vápenná omítka, vyznačující se mimořádnými sorpčními vlastnostmi a regulující vlhkost. Lze ji použít na všechny minerální omítky třídy CS
I a vyšší.

Odstín
bílá

Zpracování
lžíce, hladítko, omítací stroj, metla

Spotřeba
cca 3,9 kg/m² při 3 mm tloušťce vrstvy jako omítka, po cca 5-6 kg/m² k lepení a armování

Dodávaná forma
pytle 25 kg
paleta: 42 x 25 kg

KEIM Mycal®-CS-Platte

Minerální, lehká vápnosilikátová deska, nehořlavá A1 dle DIN 4102,  brání kondenzaci vody na povrchu, čímž brzdí růst plísní a zlepšuje klima v místnosti. Deska může být použita v interiéru i ke zlepšení tepelné izolace.

Formát: 100 x 62,5 cm
Tloušťka: 25 mm

Dodávaná forma
paleta po 48 kusech = 30 m²
paleta po 16 kusech = 10 m²
jen po paletách

 

 

KEIM Mycal®-CS-Dämmkeile

Minerální, nehořlavý, vápenosilikátový klín ke snížení tepelných mostů v oblasti napojení zdi a stropů a k optickému vyrovnání napojovacích hran.

formát: 125 x 50 cm
tloušťka: 30–8 mm

Dodávaná forma
4 kusy/krabici

 

 

KEIM Mycal®-CS-Dämmkeile

KEIM Mycal®-CS-Laibungsplatte

Minerální, nehořlava, vápenosilikátová špaletová deska pro oblast okenních a dveřních špalet.


formát: 25 x 50 cm
tloušťka: 15 mm

Dodávaná forma
20 kusů/krabici

 

 

KEIM Mycal®-CS-Laibungsplatte

KEIM Mycal®-Lava-Raumklimaplatte

Minerální, nehořlavá deska nosná pro omítku pro vnitřní použití, díky výkonné kombinaci vlastností regulace vlhkosti s tepelně izolačními brání kondenzaci vody na povrchu, čímž brzdí růst plísní.

jmenovitá hodnota součinitele tepelné vodivosti pro
d= 25 mm 0,055 W/mK
d= 30 mm 0,050 W/mK
d= 50 mm 0,045 W/mK
format: 625 mm x 416 mm.

 

 

 

Dodávaná forma
v praktické krabici

tloušťka mm m² na krabici m² na desku
25 3,12 56,16
30 2,6 46,8
50* 1,56 28,08

* k dodání od dubna 2018
Upozornění:
Desky Mycal-Lava-Raumklimaplatten lze doplňovat
klíny Mycal-CS-Dämmkeilen.

Systémové a doplňkové produkty

KEIM Gewebe-Eckwinkel Spezial 4x4

s umělohmotnou výstuží a pletivem

K produktu
KEIM Glasfaser-Gittermatte 4x4

odolná vůči zásadám

K produktu
KEIM Apu-Gewebeleiste Mini

Samolepicí omítková lišta bez pletiva

K produktu