KEIM CONCRETAL®-W - OCHRANA PŘED VODOU, CHLORIDY A ZVĚTRÁVÁNÍM

Škody a principy ochrany na jedné straně a realizace architektonických cílů na straně druhé si často zdánlivě protiřečí. Požadavky na ztvárnění, vzhled, údržbu a ochranu se nevylučují – naopak: můžeme beton efektivně chránit a zachovat jeho minerální charakter.

Výhody, které přesvědčí:

  • ochrana před korozí a poškozením mrazem díky vysoké vodoodpudivosti
  • ochrana před chloridovou korozí díky přerušenému transportu vody
  • enormě rychlé opětovné vysychání betonu díky nanejvýš nízké hodnotě sd(H2O)  (< 0,02m)
  • zpevňování povrchu betonu chemickou reakcí silikátového pojiva s podkladem
  • vysoká ochrana před zvětráváním a opotřebením díky zpevnění povrchu
  • absolutně světlostálý díky čistě minerálním pigmentům (Fb-Code A1)
  • minimální zašpiněním díky vysoce antistatickým netermoplastickým pojivům
  • zachování originální betonové estetiky díky minerálně matnému povrchu
  • snadná renovovatelnost - v případě sanace není vyžadováno odleptávání
Reference KEIM Concretal®-W

Venkovní nátěry na beton Concretal®-W - přehled produktů

KEIM Concretal®-W

Jednokomponentní barva na silikátové bázi s naprosto svetlostálými pigmenty pro kryvé nátěry betonu (podle principu ochrany W).
Concretal-W se vyznačuje vysokou vodoodpudivostí. Princip ochrany: ochrana před vodou, chloridy a zvětrávání

Odstíny
bílá, KEIM Palette Exclusiv

Zpracování
štětka, váleček, airless stříkání

Spotřeba
dvojnásobný nátěr 0,35 kg/m²
+ 0,02 l Concretal-Fixativ

Dodávaná forma
nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-W-Grob

Concretal-W-Grob slouží jako penetrační nátěr na složitých a vyspravovaných betonových plochách.
Concretal-W-Grob uzavírá vlasové trhliny a vyrovnává struktury.

Odstín
bílá, KEIM Palette Exclusiv

Zpracování
štětka, váleček

Spotřeba
jako penetrace 0,20 kg/m² + 0,02 l Concretal-Fixativ

Dodáváná forma
nádoba 5 kg a 25 kg
paleta: 24 x 25 kg / 70 x 5 kg

KEIM Concretal®-Fixativ

Ředidlo pro Concretal-W, Concretal-W-Grob, Concretal-Lasur a KEIM Contact-Plus.

Odstín
bezbarvý

Zpracování
viz Concretal-W, Concretal-W Grob

Spotřeba
viz Concretal-W, Concretal-W Grob

Dodávaná forma
nádoba 5 l a 20 l 
paleta: 24 x 20 l / 96 x 5 l

Systémové a doplňkové produkty

KEIM Silan-100

Bezrozpouštědlový hydrofobizační nátěr na bázi silanu

K produktu
KEIM Contact-Plus

Renovační a penetrační nátěr na silikátové bázi

K produktu
KEIM Contact-Plus-Grob

Renovační a penetrační nátěr na silikátové bázi

K produktu
KEIM Silangrund

Hydrofobizační penetrace na bázi silanu

K produktu