POHLEDOVÝ BETON ZTVÁRNIT A UCHOVAT

Pohledový beton - jedna z největších výzev ve stavebnictví a důležitý prvek v architektuře. Jako nosný a formující prvek je beton součástí ztvárnění a určuje architektonické působení stavby. V každé fází stavebního díla, ať přímo po odbedněníbetonových ploch nebo terprve po desetiletích ovlivnění počasím, způsob povrchového ošetření  určuje charakter. Oproti systémům vysoce dotovaným umělými hmotami podtrhují minerální produkty KEIM - od lazurních po kryvé - charakter betonu. KEIM Concretal-Lasur utváří betonové povrchy a uchovává přitom dlouhodobě jejich působení.

Když příjde na beton – KEIM Concretal-Lasur.

Výhody, které přesvědčí:

  • Perfektní egalizace nestejnoměrně působících betonových ploch
  • enormě vysoké opětovné vysychání díky nízké hodnotě sd(H2O)
  • zpěvnění povrchu betonu, vysoká povětrnostní ochrana
  • dlouhodobá barevná stabilita díky minerálním pigmentům (Fb-Code A1)
  • silně redukované znečištění díky vysoce antistatickým netermoplastickým pojivům
  • zachování originální betonové estetiky díky minerálně matnému povrchu
Produktové video KEIM Concretal®-Lasur

Venkovní barvy na beton Concretal®-Lasur - přehled produktů

KEIM Concretal®-Lasur

Jednokomponentní sol-silikátová barva na beton pro lazurní nebo kryvé tenkovrstvé nátěry betonu. Obzvláště hospodárná preventivní ochrana betonu. Pro lazurní tvůrčí použití nebo ke srovnání optických nedostatků je možné ředění pomocí Concretal-Base nebo Concretal-Fixativ v jakémkoliv poměru.

Princip ochrany: ochrana před zvětráváním

Odstín
bílá, betonově šedá v různých tónech např. 9526, KEIM Palette exklusiv

Zpracování
štětka, váleček

Spotřeba
dvojnásobný, kryvý nátěr
0,25 l Concretal-Lasur
+ 0,04 l Concretal-Fixativ

Dodávaná forma
nádoba 1 l, 5 l a 15 l
paleta: 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Concretal®-Base

Nepigmentovaná přísada na sol-silikátové bázi do lazury KEIM Concretal-Lasur. Přidáním odpovídajícího množství Concretal-Base do Concretal-Lasur lze nastavit požadovaný lasurního efektu. Zajišťuje minerálně matné lasurní nátěry při konzistencí optimální pro zpracování, minimální tendenci k usazování a tloušťkách vrstvvy odolných vůči počasí.

Odstín
bezbarvý

Zpracování
štětka, váleček

Spotřeba
pro jednonásobný lazurní nátěr 0,08-0,15 l/m² při definitivně naladěné lazuře s Concretal-Lasur a Concretal-Base

Dodávaná forma
nádoba 5 l a 15 l 
paleta: 24 x 15 l / 70 x 5 l

KEIM Concretal®-Fixativ

Ředidlo pro Concretal-W, Concretal-W-Grob, Concretal-Lasur a KEIM Contact-Plus.

Odstín
bezbarvý

Zpracování
štětka, váleček

Spotřeba
dvojnásobný, krycí nátěr
0,25 l Concretal-Lasur
+ 0,04 l Concretal-Fixativ

Dodávaná forma
nádoba 5 l a 20 l
paleta: 24 x 20 l / 96 x 5 l

Systémové a doplňkové produkty

KEIM Silan-100

Bezrozpouštědlová hydrofobizace na bázi silanu

K produktu
KEIM Silangrund

Hydrofobizující penetrace na bázi silanu

K produktu