Produkce Made in Germany

Jednat regionálně, myslet globálně

Minerální barvy KEIM se osvědčují ve všech klimatických pásmech světa. Vyvíjejí a vyrábějí se však v Německu. A to z dobrého důvodu:

„Made in Germany“ garantuje kvalitu, efektivitu a udržitelnost

Výroba a vývoj barev je – ikdyž to možná nevypadá – vysoce komplexní záležitost. Záčíná tojiž v laboratořích, kde se „receptura“ složek zkouší nákladnými testovacími postupuy. Také výroba probíhá ve vysoce automatizovaných uzavřených procesech., které nejdou jednoduše přesunout do jiných, zdánlivě levnějších, lokací.

To jsou důvody, proč se výroba a vývoj v KEIMFARBEN koncentruje v hlavním sídle firmy v Diedorfu a v pobočném závodě v Luckau. Toto soustředění kompetencí má cenný synergický efekt, vedoucí ke zvyšování kvality. Další výhoda: krátké dodací řetězce surovin zlepšují ekologickou bilanci a posilují udržitelnost našich produktů.

Tvárna KEIMFARBEN v Diedorfu
KEIM se vědomě hlásí k sídlu v Německu

V Německu jsou kořeny našeho podniku, tady se spojuje tradice s inovací. A tady se také najdou oni kvalifikovaní a motivovaní odborní pracovníci, bez jejichž know-how by se středně velká firma jako KEIM nemohla stát špičkou na světovém trhu 
silikátových barev. KEIM přispívá k zajištění pracovních a vzdělávacích míst v Německu, uchovává vytváření hodnot v regionu a podporuje všeobecné blaho.

„Made in Germany“ pro KEIM znamená víc než jen razítko na produktech.
Přesto je dnes KEIM gobálně rozkročen a svými 11 zahraničními společnostmi přítomen na všech důležitých světových trzích – nejen v Evropě.
 

Produktion in Deutschland

Kvalitní produkty KEIMFARBEN se vyrábí v továrnách v Diedorfu u Augspurgu a v Altenu/Luckau u Berlína. KEIMFARBEN je již dlouhý čas certifikován dle ISO 9001 a ISO 14001 navíc členem Umveltpakt Bayern.

V továrně v Diedorfu se vyrábí především produkty pro systémy barev. Suroviny se dovážejí po železnici a silnici v silech. V plně automatizovaných zařízeních se z těchto surovin připravují nejrůznější produkty, než jsou po tónování vypraveny na cestu k našim zákazníkům.

Velké pestrosti barevných odstínů se v prvé řadě dosáhne tónováním na míchárně. 
Odstíny se vyrábí jako odstíny palet KEIM a jako zákaznické odstíny na přání. Míchání odstínů je založeno na nejmodernějších spektrometrech. Všechny odstíny se vyrábí výhradně z anorganických minerálních a absolutně světlostálých pigmentů. Přesnost odstínů podléhá vícenásobné kontrole kvality. Přitom se používá jak moderní citlivý kolorimetrický software tak lidské oči zkušených odborníků na barvy.  

V závodě Alteno/Luckau se vyrábějí hlavně „suché“ produkty. Zde se vyrábí v zařízeních na výrobu suchých omítkových směsí suché malty pro systémy KEIM ETICS. Výroba silikátových omítek se odehrává v horizontálních míchačích. Barevné podání ušlechtilých omítek, mokrých omítek i produktů systému KEIM-Restauro je samozřejmě založeno na výlučně anorganických minerálních pigmentech a je rovněž řízeno a kontrolováno za použití kolorimetrických systémů.

Celá logistika produkce a správa receptur běží na systém SAP/R3, který umožňuje dokumentované sledování a správu šarží. Celkové vedení skladů a distribuce hotových produktů je rovněž řízeno tímto systémem.

produkce minerálních barev z pigmentů
Výzkum v Keimfarben
Výzkum a vývoj
Výzkum a vývoj v laboratoři

V oblasti výzkumu a vývoje kontinuálně pracujeme na optimalizaci a dalším vývoji silikátových technologií. Specializovaní vývojáři provádějí základní výzkum v rozmanitých otázkách silikátové ochrany staveb. Všechen relevantní vývoj a inovace v tomto oboru od objevení silikátové barvy pochází z vývojových laboratoří KEIMFARBEN.

Úzká spolupráce s téměř všemi ronomovanými odbornými instituty z oblasti technologie barev je pro naše vývojáře samozřejmostí – právě tak jako důsledné zapojení do četných projektů v tuzemsku i zahraničí. Tak můžeme stále udržovat náskok našeho jedinečného Know-How.

Velde klasického vývoje produktů se naši specialisté na výzkum a vývoj věnují i důslednému a systematickému zajišťování kvality produktů KEIM. Přitom jsou jak použité suroviny tak hotové produkty podrobovány četným zkouškám, než prodejní produkt opustí expediční rampu výrobních hal.