Podniková filozofie Keimfarben

…zavázáni myšlence trvanlivosti

Roku 1878 založil Adolf Wilhelm KEIM svým vynálezem silikátové techniky naši společnost, která se dnes celosvětově profiluje jako vedoucí specialista v minerální ochraně staveb trvale udržitelnými řešeními problémů.

Jsme univerzalisty mezi specialisty: v oboru naší specializace „minerálně-silikátová ochrana staveb“ nabízíme vyzrálá a kompletní systémová řešení pro fasády i interiéry. 

Myšlenka dlouhodobé udržitelnosti razí a vede veškeré naše podnikatelské jednání. Naše přesvědčení o přidané hodnotě minerálních stavebních produktů tuto myšlenkou respektuje.

Chcema naší činností stávající hodnoty uchovávat a chránit a nové hodnoty vytvářet, aniž bychom přitom omezovali možnosti budoucích generací.

KEIMFARBEN 1878
…zavázáni myšlence trvanlivosti


„Chceme žít, pracovat, zápasit, bojovat a starat se o naše
bližní, pracovat pro potomstvo, aby bylo na Zemi lépe.“

Adolf Wilhelm KEIM
zakladatel firmy, 1878

KEIMFARBEN dnes
…zavázáni myšlence trvanlivosti


Zkoumáme a vyvýjíme minerální produkty a systémy,
které dostojí našemu předsevzetí trvanlivosti a odpovídají požadavkům a přáním našich zákazníků.

KEIMFARBEN, od roku 1878