Sanace a opravy betonu a kosmetika betonu, impregnace a hydrofobizace.

Sanace a opravy betonových povrchů

Pohledový beton je kvalitní, ale i individuální materiál, který se prosadil jako tvárný prvek v moderní architektuře. Při vytváření ploch pohledového betonu však mohou vzniknout nežádoucí vadná místa, nerovnosti a barevné rozdíly, které trvale narušují povrchový vzhled.

V rámci sanace betonu se podle platných směrnic opravují poškozené betonové konstrukční díly. Při opravách betonu jsou v popředí technické aspekty. Aby se vyhovělo i požadavkům na vzhled, beton se dodatečně kosmeticky ošetřuje a retušuje.

Kosmetikou betonu rozumíme hlavně úpravu vadných povrchů betonu do požadovaného stavu, tedy vysprávku defektů pomocí vhodných výplňových malt a stěrek. Pro úspěch těchto kosmetických opatření má rozhodující význam haptické přizpůsobení těchto míst okolní betonové ploše.

Retuše betonu: vyrovnání barevných rozdílů minerálními pigmenty

Optické sjednocení nežádoucích rozdílů barevného odstínu, např. v oblasti vysprávek, se provádí retušováním betonu, tedy nanesením barevně sladěných pigmentů. Aby se zachoval zvláštní šarm pohledového betonu, často se při tom pracuje lazurní technikou a v několika vrstvách. Pigmentování a stupeň kryvosti lazur lze nastavit podle požadovaného vzhledu. KEIM Concretal-Lasur zde nabízí maximální flexibilitu.

PROFESIONÁLNÍ PROVEDENÍ

Nároky na kvalitu pohledových betonových ploch, upravených pomocí kosmetických opatření, v posledních letech výrazně vzrostly. Pro profesionální provedení jsou nezbytné trvanlivé produkty, které se např. stupněm lesku neliší od ploch pohledového betonu a dovolují maximální flexibilitu pro co nejpřesnější přizpůsobení objektu. Tyto požadavky perfektně splňuje s betonem druhově spřízněný, minerální systém KEIM Concretal.
DOZVĚDĚT SE VÍCE