Zdravé bydlení bez plísní
Jak se vyhnout napadení vnitřních prostor plísní


Kdo ve svém bytě objeví plíseň, měl by reagovat co nejrychleji. Plísně totiž uvolňují do vzduchu své spóry a ty se dostávají do dýchacích cest, kde mohou vyvolávat alergie a především u dětí a u lidí s oslabenou imunitou mohou vést k těžkým infekcím.
 

Plísně – kde rostou a proč


Spóry plísní vlastně patří do našeho přirozeného prostředí a dají se najít prakticky všude, i v místnostech. Třemi podstatnými faktory pro růst plísní jsou vlhkost, nabídka živin a teplota. Na tomto podkladu spóry plísní využívají jako živnou půdu nejrozmanitější organické materiály, na kterých se často pomalu a v skrytu rozvíjejí. Důvodem k poplachu je zatuchlý zápach a tmavé skvrny na stěnách, stropech nebo zařízení – plíseň je na postupu.
Překročí-li koncentrace plísní ve vzduchu určitou míru, může to vést k závažným zdravotním problémům, proto je nutné rychle jednat!
 

Sanace plísní znamená vždy také odstranění příčin


Předpokladem úspěšné a přetrvávající sanace plísní je vedle správné odborné opravy ploch napadených plísní vždy také odstranění příčin a náprava škod. Ten, kdo likviduje jenom příznaky, dosáhne pouze krátkodobého úspěchu.

obecně platí

odstranit vlhkost a bránit zavlhání konstrukčních částí | správně topit a větrat | opravovat stavební závady a poškození vlhkostí

Přirozená prevence plísní s barvami KEIM


Barvy KEIM jsou minerální, proto neposkytují plísním žádné živiny. Na jejich povrchu se neshromažďuje vzdušná vlhkost, přes vrstvu barvy může bez zábran vsakovat do stěny a odtud se zase odpařovat. Stěny natřené barvami KEIM tak zůstávají i při velkém zatížení vlhkostí suché a „aktivně dýchají“. To je důležité pro zdravé vnitřní klima v místnostech a základní předpoklad pro prevenci plísní. Vysoké pH, typické pro silikátové materiály, navíc brání růstu plísní. Těm tak chybí veškeré podmínky k růstu – a to zcela bez jedovatých přísad, biocidů a fungicidů. To je ohromná výhoda zejména pro děti a alergiky.