Rekonstrukce starých budov a ochrana památek

Vytváření krásných věcí, ochrana pamětihodností, zachování hodnoty – se systémem KEIM Purkristalat.

Angažovaná památková péče – historická i technická výzva

Každý, kdo chápe minulost jako klíč k současnosti a budoucnosti, ví, jak důležité je udržovat historickou stavební substanci a opravovat staré budovy. Zachování architektonického dědictví našich otců pro naše děti je předním úkolem angažované památkové péče a velkou výzvou pro všechny zúčastněné. Je samozřejmé, že zejména v oblasti úpravy a sanace starých budov musí používané materiály splňovat nejvyšší jakostní standardy.

„Mou ambicí je schopnost předávat výtvory umělců budoucím generacím stále v neměnné nádheře a kráse jako výmluvné svědky uměleckého vkusu daného věku.“
(Adolf Wilhelm Keim, průkopník silikátové technologie v roce 1881)

Ochrana památek s originálem silikátových barev

Materiály, které se používají při restaurování a renovování památkově chráněných budov, musí splňovat nejvyšší standardy kvality.

KEIM Purkristalat – zářivé fasády po dlouhá desetiletí

Produkt KEIM Purkristalat, který v roce 1878 vyvinul zakladatel silikátové technologie Adolf Wilhelm Keim, nastavuje již více než 130 let měřítko pro dlouhou životnost a brilanci barev. KEIM Purkristalat, který nachází uplatnění především při ochraně historických staveb, patří do preferovaného repertoáru památkářů a restaurátorů.

Za svou jedinečnou kvalitu vděčí KEIM Purkristalat dokonalému sladění svých kvalitních, výhradně minerálních složek: světlostálých anorganických pigmentů, vybraných minerálů jako plnidel a čistého kapalného křemičitanu draselného jako pojiva.

Za svou legendární pověst nicméně tyto „originální silikátové barvy“ vděčí nespočetnému množství objektů po celém světě, které po generace působivě dosvědčují, proč je KEIM Purkristalat tak jedinečný: zářivost a živost i po desetiletích – fasády, které stárnou důstojně.

Doporučené stránky

Objevte další témata…

KEIM Purkristalat – i moderní architektura má nárok na špičkovou kvalitu

To, co se více než 100 let osvědčuje při rekonstrukci starých budov, se stále častěji využívá v kvalitní nové výstavbě. Neporovnatelný vzhled nátěrů materiálem KEIM Purkristalat – zářící barvy, které opticky oživují podklad – propůjčuje právě architektonicky náročným novostavbám zcela individuální charakter. Nátěry KEIM Purkristalat mají ideální stavebně-fyzikální vlastnosti s vysokou difuzní otevřeností, proto jejich extrémně dlouhá životnost dlouhodobě přesvědčuje i z ekonomického hlediska.

Fascinující brilantnost barev díky čistě anorganickému pojivu

Pojivu z vodního skla vděčí KEIM Purkristalat nejen za svou legendární životnost, ale i za působivý vzhled. Čiré, čistě anorganické pojivo dovoluje světelným paprskům volně a přímo dopadat na pigmentové částice a odrážet se od nich.

Tento neomezený odraz světla dovoluje nátěrům KEIM Purkristalat vysloveně zářit.
Přirozenost minerálně matného povrchu v kombinaci s výraznou brilancí zářivých pigmentů propůjčuje nátěrům KEIM Purkristalat jedinečný vzhled – živý a fascinující.

 

Nepřekonatelně dlouhá životnost v důsledku nerozdělitelného spojení nátěru a podkladu

KEIM Purkristalat, čistě silikátová barva podle DIN 18 363, odstavec 2.4.1, zůstává po celá desetiletí pevně spojená s podkladem: silikátové pojivo vodní sklo proniká hluboko do minerálního podkladu a chemicky s ním reaguje. Tento proces, nazývaný také „prokřemenění“, vede k nerozpustnému spojení mezi barvou a nosičem barvy. Toto spojení je minerálně pevné a extrémně odolné. Čistě minerální suroviny systému KEIM Purkristalat jsou naprosto stabilní vůči agresivním vlivům prostředí, jako jsou kyselé deště a UV záření. Současně se substrát přijetím pojiva z vodního skla zpevní a zvýší svou odolnost.