UV-odolné silikátové barvy na fasádu a na beton KEIM – MINERÁLNÍ PRINCIP

Není barva jako barva

Rozdíly mezi barvami jsou veliké. Určující pro jejich profilové vlastnosti jsou „vnitřní hodnoty“, tedy její kompozice z pojiv, pigmentů, plnidel a aditiv. UV-odolné silikátové barvy na fasádu a na beton pro dokonalý a trvalý efekt.

Pigmenty dávají barvě její barevnost
Pojiva zajišťují přídržnost


Mezi pojivy lze rozlišit dvě skupiny: minerální (= anorganická) pojiva (např. křemičitan draselný, příbuzný hornině křemenci) a organická pojiva (např. disperze syntetických pryskyřic nebo silikonové emulze). Rozdíl mezi nimi spočívá především v principu přídržnosti: minerální pojiva chemicky reagují s podkladem a trvale se s ním spojují, organická pojiva drží jen „přilnutím“. Pojivo zodpovídá za mnoho vlastností barev a rozhoduje o renovačním cyklu fasády.

V tom jsou barvy s minerálními pojivy o hodně lepší.

Pigmenty dávají barvě její barevnost
Pigmenty dávají barvě její barevnost

(Barevné) pigmenty jsou velmi jemně rozemleté a extrémně barvící prášky. Přidáním pigmentů získává materiál barvy potřebný odstín.

Také mezi pigmenty existují anorganické (= minerální) a organické typy:
Anorganické pigmenty se získávají z minerálů, zatímco organické pigmenty se většinou vyrábějí z organických surovin. 
Minerální pigmenty jsou extrémně stálobarevné a nevybledají.

Pigmenty dávají barvě její barevnost
Plniva & aditiva – důležití pomocníci

Plniva jsou zpravidla moučky z různých hornin. Díky plnivům získává vrstva barvy svou tloušťku, která je potřebná k ochraně fasády před povětrnostními vlivy.
 

Kromě toho většina barev obsahuje takzvaná aditiva. Jsou to pomocné látky, kterými lze regulovat různé vlastnosti barev (např. vodoodpudivost nebo konsistenci).

 

Vodní sklo – pojivo silikátových barev

Přírodní, minerální a s geniálním principem přídržnosti

Nejdůležitější součástí barvy, která určuje její jakost, je pojivo. To zajišťuje spojení různých obsažených látek navzájem a především přídržnost barvy na podkladu. Rozlišujeme anorganická (minerální) a organická pojiva. A právě u pojiv se svět barev dělí na dva zásadní směry: na minerální a petrochemickou technologii. Druhá zmiňovaná používá pojiva na bázi polymerů, tedy umělých hmot, které jsou vyráběny z ropy energetický náročnými syntetickými procesy. Tato pojiva, také nazývaná „organická“ představují jádro barev disperzních nebo založených na silikonových pryskyřicích a tvoří po zaschnutí na povrchu více nebo méně porézní film.

Minerální pojiva chemicky reagují s podkladem. Princip silikátové techniky spočívá v prokřemenění pojiva s podkladem – to je chemický proces, při němž pojivo – draselné vodní sklo - reaguje s minerálním podkladem. Vzniká tak pevné, nerozpustné spojení barvy s nosičem nátěru (omítka, kámen, beton aj.).

Na průřezu omítky je tento proces prokřemenění vidět díky probarvenému KEIM Fixativu (kapalný křemičitan draselný). Toto spojení je jednou z příčin nedostižně dlouhé životnosti silikátových barev KEIM.

Anorganische Bindemittel
Anorganická pojiva

se získávají z minerálních surovin. Nejtrvanlivějším minerálním pojivem pro barvy je draselné vodní sklo (= křemičitan draselný), které je přírodně minerální a geniálním způsobem se pojí s podkladem.

Organische Bindemittel
Organická pojiva

…jako disperze syntetických pryskyřic nebo silikonové emulze jsou založeny na chemii uhlovodíků (petrochemie), jakou známe např. i z lepidel. Na podkladu drží pouze fyzikálním procesem přilnavosti.…

Silikátové barvy KEIM. Výhody a funkce.

Barvy KEIM jsou založeny na plně minerální bázi. Přírodní pojivo „vodní sklo" je křemičitan, který se chemicky spojuje s minerálními podklady jako kámen, omítka a beton. Vznikne tím extrémně odolné spojení, které je mnohonásobně trvanlivější než čistě povrchové slepení běžných disperzních barev.
Další informace