Stálobarevná barva na dřevo krycí a lazurní ochrana dřeva

Ochrana a údržba dřeva - stálobarevné krycí barvy a lazury na dřevo
Dřevo
– stavební hmota s tradicí i budoucností

 

 

 

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU
Dřevo je pravděpodobně nejstarší stavební materiál lidstva. Vyznačuje se velkou dostupností, snadným zpracováním a dobrými vlastnostmi pro vnitřní klima. Správně zpracované dřevo přetrvá staletí – jasným důkazem jsou nesčetné dřevěné stavby po celém světě.

 

CO2-NEUTRÁLNÍ
Dřevo jako obnovitelná surovina je trvanlivé a odolné, má dobré izolační vlastnosti a tím přispívá k energetické efektivitě budov. Reguluje vlhkost vzduchu v místnostech a odebírá z něj škodliviny. Tak dřevo vytváří lepší klima nejen na Zemi, ale i v místnostech.

 

STAVEBNÍ HMOTA 21. STOLETÍ
Dřevo zažívá skutečnost renesanci v moderní architektuře. Inovativní výrobní metody umožňují zcela nové způsoby stavění. Dřevo má potenciál stát se stavební hmotou 21. století.

Dřevo – stavební hmota s charakterem


PROTI POMÍJIVOSTI
Dřevo žije a pracuje a jako přírodní látka je to náročný materiál. Aby si dřevo zachovalo svou přirozenou krásu, potřebuje – zejména v exteriéru – ochranu před vlhkostí, UV zářením a chemickými a biologickými vlivy.


TRVANLIVÉ A ODOLNÉ
Vzhled a životnost dřevěné fasády závisí na volbě materiálů, konstrukci a povrchovém ošetření. Pro splnění dnešních stavebně technických požadavků na dlouhou životnost a vzhledovou stálost nabízíme ochranná opatření ve formě vhodných nátěrů.


ESTETICKÉ
Kromě zachování funkčnosti otevírají nátěry kreativním architektům také estetické možnosti, jak podtrhnout individuální charakter dřevostavby nebo vnitřní dřevěné vestavby.

Dřevo se svou schopností bobtnání a smršťování klade na nátěr vysoké požadavky.

Nátěry na dřevo

Konvenční versus inovativní
Konvenční nátěry

Konvenční nátěry na dřevo jsou založeny na lněných olejích, alkydových pryskyřicích, akrylátech a dalších syntetických hmotách. Mají omezit pronikání vlhkosti a minimalizovat rozklad ligninu UV zářením. Pojiva těchto organických nátěrů však nejsou trvale odolná vůči UV záření. To vede nejprve ke změnám odstínu oder lesku a následně k rozkladu pojiva.
S klesající elasticitou nátěr křehne, oprýskává a ztrácí svou ochrannou funkci. Do obnažených částí dřeva vniká vlhkost, zezadu se dostává pod dosud nepoškozené vrstvy barvy, „pohyby“ dřeva sílí a tím se ještě urychluje proces destrukce.
Konvenční nátěry na dřevo mají podle kvality a zatížení životnost omezenou na cca 3 až 7 let.
 

Vize a inovace
Silikátový princip

HEURÉKA!

Silikátové barvy jsou tvořeny anorganickými pojivy, minerálními plnivy a anorganickými barevnými pigmenty. Jejich tuhnutí probíhá chemickou reakcí pojiva s minerálními reakčními partnery v podkladu, které se spolu nerozlučně spojují. Silikátové barvy se osvědčily na minerálních stavebních hmotách jako extrémně trvalé a odolné proti povětrnostním vlivům. Díky svému typicky matnému vápennému vzhledu a čistě anorganicky pigmentovaným odstínům se zvlášť osvědčily v péči, ochraně i výtvarném řešení budov.

Po více než dvaceti letech výzkumné práce se vývojářům firmy KEIM podařilo přenést princip silikátové barvy na dřevěný podklad. Kombinují se při tom dvě osvědčené nátěrové hmoty: olejová penetrace s dobrým průnikem do podkladu a silikátová barva se spolehlivou ochranou před povětrností a UV zářením.

SNADNÁ RENOVACE
Díky způsobu stárnutí, typickému pro silikátové barvy, je skladba nátěru systémem KEIM Lignosil extrémně trvanlivá, což způsobuje, že povrchy natřené Lignosilem se před přepracováním nemusí zpravidla brousit. K přípravě plně dostačuje důkladné očištění povrchu.

VÝHODY
Nátěr systémem KEIM Lignosil chrání a udržuje moderní i historickou stavební substanci a přesvědčuje jasnými výhodami:

• nízký difuzní odpor
• vynikající ochrana proti vlhkosti
• odolnost vůči UV záření a absolutní světlostálost
• extrémní životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům
• matný vzhled, vhodný pro památkové objekty
• snadno se renovuje
• zkoušený podle DIN EN 927
• jistota s osvědčenými dílčími složkami

Zvláštní případ: „kontrolované šednutí“ dřeva

OTÁZKA ESTETIKY
Postoj architektů i stavebníků k šednutí je podobně kontroverzní jako tento fenomén sám: akceptovat ho a ponechat povrch přirozenému vývoji, nebo kontrolovat vývoj povrchu pomocí nátěrů? Z tohoto dilematu se nyní nabízí elegantní východisko: v barvě KEIM Lignosil-Verano byla vyvinuta povrchová úprava na bázi silikátu, která od prvního dne napodobuje přirozeně krásný, stříbrošedý vzhled patinovaného dřeva. Úmyslným vynecháním ochranné funkce, která je jinak u nátěrů žádoucí, přechází nátěr barvou Lignosil-Verano během doby stále více k přirozenému šednutí. Nemusí se znovu natírat – požadovaný vzhled ušlechtile zešedlé dřevěné fasády se dostaví bez dalších nároků na údržbu.


TRVALÁ UDRŽITELNOST
Pozor: KEIM Lignosil-Verano neobsahuje biocidní látky ani rozpouštědla a zaručuje přírodní minerálně matný vzhled se stabilním odstínem. Ošetřené plochy zůstávají otevřené pro difuzi páry. Ve spojení s rychlým vysycháním a extrémně snadným zpracováním je Lignosil-Verano zvlášť hospodárný a trvale udržitelný systém.