Dlouhodobě čistější fasáda s fotokatalytickou barvou.

pro ochranu vaší fasády

Kombinací fotokatalyticky působících pigmentů a minerálních pojivových systémů se nám podařilo najít nátěrové řešení, spojující dlouhou životnost se zvýšenou samočistící schopností.

Oproti obvyklým barvám s organickým pojivem (např. disperzní nebo silikonové barvy) poskytují fotokatalyticky působící minerální barvy skutečnou přidanou hodnotu. Dopřejte si dlouhodobě čistější fasádu s fotokatalytickou barvou.

Co je to fotokatalýza?

Fotokatalýza je přeměna chemických látek působením světla.


Fotokatalyzátor absorbuje energii světla, přenáší ji na reaktivní sloučeninu a vyvolává tak, často s vytvářením radikálů, chemickou reakci.

Fotokatalyzátor oxid titaničitý tak např. působením světla podněcuje přeměnu NOX (oxidy dusíku) na dusičnany.

Fotokatalyzátor se během fotokatalytické reakce nespotřebovává, jeho účinek proto přetrvává po celou dobu životnosti nátěru.


← Pusťte si vysvětlující video v němčině.

Čisté fasády
Vysokou odolnost fotokatalytických minerálních barev vůči znečištění způsobují tři hlavní faktory:
Efekt 1: samočistící schopnost

Hydrofilní povrch podporuje samočistící schopnost fasádních ploch, když je smáčí déšť nebo zkondenzovaná vlhkost. Fotokatalyticky aktivní silikátová fasádní barva se působením světla stává hydrofilní (viz obr. 1). Nátěr snižuje povrchové napětí vody, to usnadňuje splachování nečistot.

Efekt 2: vysoká rychlost vysychání

Voda se rozprostírá po ploše jako tenký film. Díky větší výparné ploše, kterou voda v rozprostřené formě zaujímá, je rychlost vysychání vyšší než u hydrofobních nátěrů.

Extrémně velký specifický povrch mikroporézního silikátového nátěru (ve srovnání s disperzním nátěrem) rychlost vysychání ještě dále výrazně zvyšuje. Celkově sušší povrch zajišťuje nepříznivé podmínky pro růst řas a plísní.

Efekt 3: antistatické a ne termoplastické

Silikátové nátěry jsou antistatické a nejsou termoplastické. Částice nečistot se tak nemohou dobře přichytit k povrchu.

Čistý vzduch
Fotoaktivní minerální nátěry pomáhají při odbourávání škodlivin za vzduchu

Fotoaktivní minerální nátěry pomáhají rozkládat škodliviny ve vzduchu.

Fotokatalytické minerální barvy v exteriéru přispívají k rozkladu plynných škodlivin v ovzduší, např. oxidů dusíku a skleníkových plynů, nebo povrchového znečištění (viz obr. 2). Při tom se nezkracuje životnost nátěru s anorganickým pojivem.

Kromě oxidů dusíku odbourávají fotoaktivní nátěry i mnoho dalších škodlivin, např. oxid siřičitý (SO2), plynný čpavek (NH3), oxid uhelnatý (CO), rozpouštědla, formaldehyd nebo i různé tuky a kyseliny.

Závěr

Fotokatalytické minerální barvy poskytují díky systému minerálních pojiv a fotokatalyticky působících pigmentů dlouhodobě čisté povrchy fasád, čímž účinně přispívají k lepší kvalitě ovzduší.

PŘÍMO K PRODUKTU