Ekologie

Ekologicky správné

Stavět s ekologickým uvědoměním znamená energeticky efektivní projekt, ale i vědomý výběr materiálů s dlouhou životností, bez škodlivin a s dobrými možnostmi likvidace – například minerálních barev.

Výběr materiálů je dnes jedním z nejdůležitějších aspektů, když jde o ekologickou optimalizaci stavby. Vedle spotřeby energie, kterou vyžaduje užívání budovy, totiž ekologickou bilanci domu určují i charakteristiky stavebních materiálů.

Přestože co do množství tvoří jen malý podíl spotřebovaného materiálu, působení fasádních a interiérových barev nelze podceňovat. Kromě přímého působení obsažených škodlivin nebo emisí při zpracování ekologickou bilanci citelně ovlivňují i faktory jako využívání přírodních zdrojů a délka životnosti.

Minerální znamená přírodní a bez škodlivin

Minerální barvy zde plně využívají své pozitivní vlastnosti: tvoří je přírodní suroviny. Systémově neobsahují žádné problematické látky jako rozpouštědla, změkčovadla, biocidy ani konzervační prostředky, které by mohly zvolňovat do okolí – to znamená bezpečnost pro lidi i životní prostředí.

Mimořádně dlouhá životnost minerálních barev šetří nejen peněženku, ale i přírodní zdroje. Musí se totiž mnohem méně často obnovovat. A když už, pak stačí jednoduché omytí staré fasády vodou. Protože minerální barvy netvoří na podkladu žádné silné vrstvy, nemusí se draze smývat ředidly, jež je nutné speciálně likvidovat.

Minerální barvy chrání hodnotnou substanci budovy před škodlivými vlivy prostředí. A přímo tím přispívají k trvalé udržitelnosti.