Otěruvzdorné nátěry pro interiér a fasádu

Odolnost proti oděru za mokra poskytuje informaci o pevnosti a čistitelnosti nástěnné barvy v suchém stavu a je mírou její odolnosti vůči mechanickému oděru.

Odolnost proti oděru za mokra je definovaná v normě DIN EN 13 300 a rozdělená do pěti tříd. Třída 1 znamená nejvyšší, třída 5 nejnižší odolnost proti oděru za mokra. Přiřazení do tříd se provádí normovanou zkouškou – čím menší je ztráta zkoušené barevné vrstvy, tím je nátěr odolnější.

Otěruvzdorné nátery pro interiér a fasádu KEIM

Rozdělení podle normované zkoušky

třída 1

oděr  < 5 μm při 200 cyklech oděru

třída 2

 ≥ 5 μm a < 20 μm při 200 cyklech oděru

třída 3

 ≥ 20 μm a < 70 μm bei 200 při 200 cyklech oděru

třída 4

oděr  < 70 μm při 40 cyklech oděru

třída 5

 ≥ 70 μm při 40 cyklech oděru

Čistitelnost podle odolnosti proti oděru za mokra

ZÁSADNĚ PLATÍ

Pro normálně namáhané obytné prostory dostačuje barva s odolností proti oděru za mokra třída 3. Pro silně namáhané úseky, např. domovní chodby, by se měla zvolit barva třídy 1 nebo 2.

Odolnost proti oděru za mokra třída 1 (vysoce odolná proti oděru)

Čištění nátěru je možné vodou a kartáčem z přírodních štětin s přídavkem neutrálního nebo hygienického čističe. Je vhodný pro extrémně namáhané vnitřní plochy, např. domovní chodby, kuchyně, schodiště a veřejné budovy.

Odolnost proti oděru za mokra třída 2 (odolná proti oděru podle DIN 53778)

Čištění nátěru je možné vodou a kartáčem z přírodních štětin, s přídavkem neutrálního čističe. Je vhodný pro silně namáhané stropy a stěny, např. dětské pokoje a koupelny.

Odolnost proti oděru za mokra třída 3 (omyvatelná podle din 53778)

Čištění nátěru je možné vodou a hadrem nebo houbou s přídavkem neutrálního čističe. Je vhodný pro normálně namáhané stropy a stěny, např. obytné místnosti.