Sanace a kosmetika betonu. Venkovní barvy a lazury na beton.

Kosmetika betonu s minerálními barvami KEIM

Silikátové barvy na beton

Narozdíl od nátěrů na bázi umělých hmot netvoří silikátové barvy na betonové ploše film.
Jako pojivo slouží draselné vodní sklo, které se s podkladem nerodělitelně spojí takzvaným prokřemeněním.

Vyzdvihněte minerální charakter betonu s betonovými lazurami.

KEIM CONCRETAL®-LASUR - KDYŽ JE ESTETIKA MAXIMEM

Pohledový beton - jedna z největších výzev a zárověň důležitý prvke v architektuře. Oproti systémům vysoce zušlechtěným umělými hmotami zdůrazní minerální KEIM Concretal-Lasur jedinečným způsobem přírozený charakter betonu a postará se o další ochranu před zvětráváním. Nabízí nekonečně pestré možnosti ztvárnění – od lazurního po krycí – a přitom je výrazně flexibilnější a hospodárnější než nabarvení betonu!

Zachová přirozený vzhled betonu

Matné silikátové nátěry působí na betonu mnohem přirozeněji než umělohomotné nátěry. Disperze vytvářejí zaschlé vrstvy mezi 0,3 mm a 0,5 mm, egalizují tím nerovnosti a překrývají materiálovou strukturu betonu. Optika, haptika a dojem se zřetelně mění – až ke ztrátě specifického charakteru betonu.

Ochrana a ztvárnění betonu s minerálními nátěry KEIM

Minerální nátěry nepřekrývají přirozenou strukturu betonu, ale zdůrazňují ji. To platí obzvláště, pokud je nátěr proveden jako lazurní. Minerální barvy a lazury zachovávají charakter materiálu i při barevném ztvárnění.

"Beton má surovou kvalitu, kterou miluji. Architektura má vyzařovat určitou vitalitu a zemitost, ne vypadat hladce a naleštěně."
(Zaha Hadidová ikona betonu jako stavební hmoty)

BETON – STAVEBNÍ HMOTA PESTRÁ JAKO SÁM ŽIVOT.

BARVA POTKÁVÁ BETON

Jedno jestli pro ztvárnění fasády nebo interiérovou výstavbu – moderní možnosti vytváření formy a zpracování povrchu betonu otvírají nesčerné možnoti ztvárnění.

Barvy KEIM Concretal jsou UV-stabilní a vykazují na základě prokřemenění optimální přilnavost. Žádné odlupování barvy!

KOSMETIKA BETONU

Někdy se beton chová jako diva a má sklony k nevysvětlitelným šlírám, zbarvením a lunkrům, které trvale naruší vzhled povrchu. A tady přichází čas na betonovou lazuru, pomůže opticky nedokonalému povrchu k původnímu kýženému vzhledu.

Tato zvláštní forma kosmetiky „zachránila“ již nejedno stavební dílo a nechyběli mezi nimi skuteční prominenti.