20 let garance stálobarevnosti s certifikátem

Udržitelnost je nutnost – i u odstínu!

Silikátové fasádní barvy KEIM po řadu desetiletí přesvědčivě prokazují své vynikající vlastnosti, pokud jde o stálobarevnost. Samozřejmě tyto silikátové fasádní barvy také odpovídají kódu A1 podle technického věstníku BFS.

To ale není všechno. Absolutní důslednost při výběru použitých pigmentů, kombinovaná s po desetiletí získávanými zkušenostmi je nyní odměněna mimořádným příslibem kvality:

KEIM u svých „klasických“ fasádních barev poprvé a jedinečně zaručuje dvacetiletou stálobarevnost pigmentů na fasádě.

Podmínky záruky

Podmínky záruky pro Českou republiku

Fasáda dává domu výraz

Fasáda – tvář domu


Barva, resp. barevné řešení propůjčuje domu identitu – souhra architektury a barvy definuje charakter objektu. Role barev v architektuře je nesporná – po desetiletí, ba po staletí se barevnost považuje za jeden z hlavních výtvarných prvků. Také psychologie se už dlouho zabývá fenoménem barev a jejich působení na lidské pocity a pohodu a tyto poznatky se úspěšně aplikují při řešení staveb.

Investice do barev se vyplatí

Barva, nejlevnější a nejúčinnější výtvarný prvek na stavbě. Ať na soukromém rodinném domě nebo na sídlišti, na administrativní budově nebo na veřejných stavbách – příjemná barevnost a harmonické koncepce barevného řešení výrazně zvyšují obytnou hodnotu a pohodu uživatelů.

Změny barevného odstínu – obecně viditelná vzhledová vada

Projevy změn barevnosti venkovních nátěrů jsou známé už dlouhá desetiletí a na budovách je každý vidí jako vzhledovou vadu. Jistě také znáte typický obrázek tzv. „okenicového efektu“ – fasáda je vybledlá, jenom za otevřenými okenicemi, kde je chráněná před světlem a povětrností, lze najít v podstatě nezměněný původní odstín. Tento a další podobné projevy změny barevného odstínu citelně narušují celkový vzhled fasády. Jsou nejen nehezké, ale pokaždé navíc zničí barevné řešení, vytvořené s velkým citem a úsilím.

FAKTORY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ STÁLOBAREVNOST

Poznat a pochopit…

Stabilita barevného odstínu a trvale neměnný optický dojem z fasádních nátěrů závisí na řadě různých faktorů. Nejdůležitější z nich je světlo, povětrnostní vlivy a atmosférické znečištění. Pro trvale neměnný barevný odstín je při tom důležitá odolnost barevných pigmentů vůči světlu (především UV záření) a vůči působení škodlivin z ovzduší (takzvaný „kyselý déšť“).

Důležitou roli hraje i stálost pojiva. A optický dojem přirozeně mění také pokrytí nátěru nečistotami nebo porostem.

Organické pigmenty často mění svou barevnost působením UV záření. Anorganické minerální pigmenty se získávají z přírodních surovin, například z oxidů železa. Pouze anorganické minerální pigmenty jsou odolné vůči světlu a UV záření a zachovávají si i po desetiletích svou barevnost. Ke změně odstínu pigmentů mohou vést také agresivní atmosférické škodliviny („kyselý déšť“). Jenom vybrané anorganické pigmenty jsou odolné vůči kyselinám.

Závěr

Stálobarevné nátěry vyžadují výlučné používání vybraných minerálních pigmentů.

Klasifikace fasádních barev

Spolkový výbor pro barvy a ochranu hodnot z.s. (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V.) klasifikuje ve svém stejnojmenném katalogovém listu č. 26, stav červenec 2007, barevné změny venkovních nátěrů střední kvality. V něm jsou nátěrové hmoty rozděleny podle základu pojiva do tří skupin (A, B, C) a použité pigmenty podle světlostálosti do tří tříd (1, 2, 3). Ze skupiny a třídy vyplývá kód barvy. Barevné produkty s nejstabilnějším odstínem mají kód A1. (srovnej s Katalogový list BFS 26. str. 8, tabulka 1)

Očekávané optické změny por fasádní nátěry jsou popsány v tabulce 2 pro pojiva na základě viditelného sprašování a v tabulce 4 pro pigmenty na základě změny barevnosti. Vztažná doba je definována tři až čtyři roky. 

Podle toho lze u fasádní barvy skupiny A po třech až čtyřech letech očekávat sotva viditelné sprašování. V oblasti pigmentů znamená skupina 1 po třech až čtyřech letech „změna barevnosti: sotva změněná“ (srovnej s Katalogový list BFS 26, strana 9f).