Impresum

Za obsah odpovídá podle § 5 TMG a § 55 RStV:

KEIMFARBEN GmbH
Keimstraße 16
86420 Diedorf
Telefon: +48 821 4802-0
Telefax: +48 821 4802-210
E-Mail: info(at)keimfarben.de 
www.keim.com

osobně ručící společník: KEIMFARBEN GmbH
jednatel: Rüdiger Lugert
rejstříkový soud: Amtsgericht Augsburg 
číslo zápisu v OR: HRB 27263
DIČ: DE 127 336 285

KEIMFARBEN s.r.o.
Vídeňská 119
619 00 BRNO
Telefon: +420 511 181 222
Fax: 0821/4802-210
E-Mail: barvy(at)keim.cz 
www.keim.com

osobně ručící společník: KEIMFARBEN GmbH
statutární zástupce: Robert Plaskura, Rolland Perriot
rejstříkový soud: Krajský soud v Brně 
spisová značka: C 19476
IČ: 607 53 439
DIČ: CZ 607 53 439

Informace o ručení
Obsah našich webových stránek se průběžně pečlivě kontroluje. Přesto však nemůžeme převzít záruku za úplnost, správnost a aktuálnost. KEIMFARBEN také nezodpovídá za obsah webových stránek, na které se z naší webové stránky odkazuje. Odkaz pomocí hyperlinku také nepředstavuje žádné doporučení těchto webových stránek, firem, které je provozují, nebo jejich produktů. Totéž platí pro linky, které třetí subjekty zřídí ze svých webových stránek na naši webovou stránku. Kromě toho nemáme na takové odkazy žádný vliv. Nároky na ručení, vyvolané užíváním naší internetové nabídky, jsou vyloučeny, pokud jsme nejednali úmyslně nebo s hrubou nedbalostí. KEIMFARBEN si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nebo doplňky uváděných informací.

Autorská práva
Většina fotografií, grafů, log, textů, videí a všech ostatních součástí těchto webových stránek podléhá copyrightu společnosti KEIMFARBEN GMBH a jsou majetkem KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, 86420 Diedorf. Jakékoliv další používání tohoto materiálu není přípustné bez písemného souhlasu majitele. Logo KEIMFARBEN je zapsaná značka a podléhá známkové ochraně.