Novákovy garáže Hradec Králové

Obnova fasády unikátní stavby z roku 1932 s materiály KEIM

Tak zvané Novákovy garáže (někdy též Garáže Palace) jsou historicky první budovou samostatných garáží v Hradci Králové. Objekt byl postaven v roce 1932, jeho investorem byl zástupce firmy Laurin & Klement a automobilový nadšenec Jaroslav Novák. Návrhem projektu pověřil projektanta Josefa Fňouka, rovněž nadšeného motoristu. Fňouk zpracoval projekt v roce 1931, stavba samotná pak začala v červenci 1932 a prováděl ji královéhradecký stavitel Josef Vyleťal. Stavba byla dokončena už v prosinci téhož roku.

Objekt garáží v podstatě po celou dobu své existence nezměnil způsob využití, střídali se jen jeho uživatelé. V roce 1981 byl celý areál garáží zapsán na seznam kulturních památek a v roce 1992 navrácen potomkům inženýra Nováka.

Stavba je třípatrová, výrazně horizontální, zabírá celou šířku severní strany náměstí 5. května. Charakteristickými prvky jsou zaoblená nároží a dlouhé pásy tabulových oken. Boční trakty pak kopírují směr sousedících ulic. Stavba je železobetonová, s cihlovou vyzdívkou. Před zahájením rekonstrukce byla na těchto základních stavebních konstrukcích klasická dvouvrstvá omítka s finálním nátěrem, na části ploch byly omítky hladké, část tvořila hrubší omítková struktura s finálním nátěrem. Spodní část objektu a soklová zóna pak byla tvořena z tvrdých cementových desek – umělého kamene, následně natřených sekundární vrstvou filmotvorného nátěru na bázi organických pojiv. S ohledem na rozdílnost jednotlivých partií, materiálového a strukturálního řešení, bylo nezbytné zvolit i rozdílný přístup k renovaci jednotlivých částí fasád.

Při opravě fasády garáží byly použity minerální materiály KEIM, které se díky svým charakteristickým vlastnostem mnohokrát osvědčily při renovacích historických fasád. Pro barvy a další materiály KEIM je charakteristická mimořádná trvanlivost a přirozený, minerálně matný vzhled. Na objektu garáží se uplatnila především univerzálně použitelná opravná adhezní malta na minerální bázi KEIM Turado. Výborně se hodí k převrstvení a vyrovnání nosných starých omítek nebo nátěrů až do tloušťky 12 mm, jako malta pro ukládání armovací tkaniny (např. KEIM Glasfaser-Gittermatte) a jako adhezní omítka na hladké betonové plochy. Pro finální nátěry byla vybrána sol-silikátová barva bez titanové běloby s výrazným optickým účinkem KEIM Soldalit®-arte, která poskytla fasádě této ojedinělé královéhradecké stavby přirozenou barevnost a hluboký optický účinek.