Kratzputz břizolit

Minerální škrábaná omítka – břizolit

Břizolit zná v post socialistických zemích asi opravdu každý, nebo minimálně se s ním každý několikrát denně na ulicích našich měst a obcí setkává. Mnozí nejen památkoví architekti sice břizolit označují jako „černý mor historických fasád“, díky technologickému pokroku a rozšířeným možnostem však břizolitová omítka nachází stále nové a nové fanoušky nejen při rekonstrukcích, ale také při stavbě nových domů.
 

Co je břizolit


Břizolit je v našich zeměpisných šířkách velmi známý druh tvrdé jednovrstvé cementové jádrové omítky. Často bývá břizolit nazýván také břízolit, méně už březolit nebo minerální škrábaná omítka. Ať už tak nebo tak, název břizolit je odvozen od místa, kde se u nás začal původně po druhé světové válce vyrábět, a to od továrny na kaolín a porcelán v Horní Bříze u Plzně. Jak příznačné. Tento typ omítky byl patentován již v roce 1912.

Břizolit jako oblíbený materiál 70. a 80. let

Zejména v období socialismu se používal jako omítka na vnější fasády rodinných i bytových domů, správních budov, škol a řady dalších. Asi každý typický dům z období 70. a 80. let břízolitovou omítku musel mít.

Břizolit, černý mor historických fasád

Obliba břizolitu se samozřejmě projevila nejen při stavbě domů nových, ale omítnutí minerální škrábanou omítkou se dočkaly také starší budovy. A těch se nanesením břizolitové omítky řešilo poškození často historicky a architektonicky hodnotné štukované bohatě zdobené fasády. Břizolit v těchto případech představoval rychlé a jednoduché řešení. Starou štukovanou omítku tak stačilo
namísto složitého restaurování osekat až na základní zdivo a omítnout minerální škrábanou omítkou – břizolitem.

Jak břizolit vypadá

Povrch břízolitu je rovný, avšak „drsný“. Obsahuje totiž malé prohlubně a díky obsahu slídy většinou také malé lesklé plošky. Není zvykem na břizolit nanášet žádnou další vrstvu.

Břizolit už nemusí být jen nevkusný

Během socialismu byla barevnost břizolitu dána především samotnou barevností použitého písku a druhu cementu. V současnosti, díky použití minerálních anorganických světlostálých pigmentů jsou barevné možnosti mnohem větší.

Co břizolit obsahuje

  • písek
  • slídu
  • vápenný hydrát
  • cement

Při přípravě břizolitové omítky KEIM Kratzputz bylo snahou především dodržet původní postupy výroby, receptury a vhodné kombinace složení pojiv a plniv.  V omítce KEIM Kratzputz je, na rozdíl od jiných průmyslově vyráběných směsí, namísto vápencových drtí použito kalibrované křemenné plnivo a vysokojakostní cement.

Individuální přistup

V případě většího objektu se břizolitová omítka KEIM Kratzputz může vyrobit v požadované frakci kameniva a v požadovaném odstínu dle vzorkovníku KEIM a s přídavkem slídy.

Výroba a nanášení brizolitu

KEIM Kratzputz se dodává jako hotová suchá pytlovaná směs, která se míchá s vodou.
Omítková směs je primárně určena pro ruční zpracování, alternativně lze připravit i pro strojní aplikaci. Omítka se aplikuje nanesením potřebné vrstvy a následným škrábáním v průběhu tuhnutí, případně stříkáním řidší omítkové směsi pomocí ruční nebo strojní omítačky.
Výsledný vzhled je kombinací zvolené barevnosti, velikosti zrna a způsobu zpracování tvrdnoucí směsi.

Celoplošná aplikace či lokální opravy

Nejsnažší způsob zhotovení nové břizolitové omítky je její celoplošná aplikace. Na oklepaný, očištěný a vyrovnaný podklad se nanáší omítka v jednom kroku. Po zavadnutí a mírném zatvrdnutí se omítka musí škrábáním doupravit do požadovaného vzhledu. O úrovni hrubosti hotové fasády rozhoduje maximální velikost zrna v omítce (většinou 1,2–4 mm). Čím větší zrno, tím větší hrubost. Nedoporučuje se aplikace omítek při vysokých teplotách.

V případě lokálních oprav břizolitové omítky je postup komplikovanější. Pro správnou skladbu omítky se musí udělat rozbor omítky. Definuje se křivka zrnitosti s max. zrnem, popř. původní barevnost. Přes veškerou pečlivost však jdou tyto lokální vysprávky díky odlišné struktuře vidět.  Celkový optický dojem z fasády pak není dobrý.
V tomto případě se doporučuje celou fasádu sjednotit nátěrem KEIM Soldalit-Arte. Tato minerální sol-silikátová fasádní barva neobsahuje titanovou bělobu a dá se naředit produktem KEIM-Soldalit-Fixativ téměř až do lazurního nátěru. Tím je zachována struktura a minerálně matný charakter břizolitu.