Minerální, vápenné, silikátové fasádní barvy na beton, KEIMFARBEN s.r.o. :: ###TITLE###

Vybrané slovenské

Vihorlatské múzeum

Lokalita: Humenné
Rok realizace: 2016
Systém:

KEIM Soldalit

Farský kostol, fasáda

Lokalita: Urmince
Rok realizace: 2009
Systém:

KEIM Contact-Plus, Restauro-Lasur

Evanjelické kolégium, fasáda

Lokalita: Prešov
Rok realizace: 2008–2010
Systém:

KEIM Universalputz, Granital

Rodinný dom, fasáda

Lokalita: Banská Bystrica
Rok realizace: Štruktúrované omietky (2006)
Systém: KEIM Silikatputz-Rillen 2 mm

Stará radnica, fasáda

Lokalita: Bardejov
Rok realizace: 2005 – 2007
Systém:

KEIM Porosan a Universalputz Granital, Farbkonzentrate a Restauro-Lasur, Restauro-Top

Renesančná radnica, maľby a nátery na fasáde

Lokalita: Levoča
Rok realizace: 2009–2010
Systém:

KEIM Contact-Plus, Soldalit, Künstlerfarben, Spachtel, Restauro-Top, Lotexan

Národopisné a ovčiarske múzeum, fasáda

Lokalita: Liptovský Hrádok
Rok realizace: 2009
Systém:

KEIM Contact-Plus, Soldalit, Lotexan

Farský kostol, fasáda

Lokalita: Horné Vestenice
Rok realizace: 2007–2009
Systém:

KEIM Soldalit, Farbkonzentrate

Farský kostol, fasáda

Lokalita: Poruba
Rok realizace: 2009
Systém:

KEIM Soldalit, Farbkonzentrate, Silangrund

Gymnázium, fasáda

Lokalita: Sereď
Rok realizace: 2009
Systém:

KEIM Restauro-Lasur a Restauro-Fixativ

Kostol piaristov, fasáda

Lokalita: Prievidza
Rok realizace: 2007-2009
Systém:

KEIM Universalputz, Contact-Plus, Soldalit, Farbkonzentrate, Spachtel, Restauro-Lasur, Restauro-Fixativ, Lotexan

Komplex historických budov starej radnice, interiér

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2006-2007

Systém:

KEIM Athenit-liscio – vápenný tmel, Optil pre nátery

 

Farský kostol, fasáda

Lokalita: Prievidza
Rok realizace: 2007-2009
Systém:

KEIM Porosan, Universalputz, Spachtel, Restauro-Lasur, Restauro-Fixativ, Lotexan

Komplex historických budov starej radnice, fasáda

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Contact-Plus – renovačný a povrstvujúci náter, Soldalit pre farebné nátery

 

Farský kostol, fasáda

Lokalita: Nové Sady
Rok realizace: 2009
Systém:

KEIM Universalputz, Restauro-Lasur, Restauro-Fixativ, Lotexan

Radnica Staré mesto, fasáda

Lokalita:

Košice

Rok realizace:

2005-2006

Systém:

KEIM Contact-Plus – renovačný a povrstvujúci náter, Soldalit pre farebné nátery

 

Hotel Slávia, fasáda

Lokalita: Košice
Rok realizace: 2002
Systém:

KEIM Granital, Farbkonzentrate

Farský kostol, fasáda

Lokalita: Chminianská Nová Ves
Rok realizace: 2008
Systém:

KEIM Romanit-Farbe

Thurzov palác snúbencov, fasáda aj interiér

Lokalita: Bytča
Rok realizace: 2007–2009
Systém:

KEIM Porosan, Universalputz, Granital, Biosil, Farbkonzentrate, Restauro-Lasur a Restauro-Fixativ, Spachtel a Lotexan

Mestský palác, fasáda

Lokalita: Levoča
Rok realizace: 2008–2009
Systém:

KEIM Restauro-Grund, -Top, -Lasur a Restauro-Fixativ, Universalputz, Soldalit a Lotexan

Knižnica (IPC), fasáda

Lokalita: Prešov
Rok realizace: 2009
Systém:

KEIM Soldalit, Spachtel

Palác Klobušických, dnes Krajský súd, uličná aj dvorová fasáda

Lokalita: Prešov
Rok realizace: 2008–2009
Systém:

KEIM Soldalit, Contact-Plus, Spachtel, Universalputz, Resauro-Top, Restauro-Lasur, Lotexan

Mestský dom, fasáda

Lokalita: Košice
Rok realizace: 2008–2009
Systém:

KEIM Soldalit, Universalputz, Spachtel, Lotexan

Divízna budova, dnes sídlo Košického samosprávneho kraja

Lokalita: Košice
Rok realizace: 2005–2009
Systém:

KEIM Soldalit, Contact-Plus, Spachtel, Lotexan

Knižnica (IPC), maľby v už nedochovanej kaplnke katolíckeho lýcea, klasicizmus okolo r. 1801

Lokalita: Prešov
Rok realizace: 2009
Systém:

reštaurátorský program

Fakultná nemocnica L. Pasteura, XI. pavilón

Lokalita: Košice
Rok realizace: 2007–2009
Systém: Soldalit

Premonštrátny - jezuitsky kostol

Lokalita: Košice
Rok realizace: 2007–2009
Systém: Porosan, Universalputz, Naturstein, Restauro-Lasur

Mestský dom, Moyzesova 24

Lokalita: Košice
Rok realizace: 2009
Systém: Soldalit

Mestské domy, ulice Hlavná a Mlynská

Lokalita: Košice
Rok realizace: 2008–2009
Systém: Contact-Plus, Soldalit

Jasná, Hotel Družba, "Francúzska ulička"

Lokalita: Jasná
Rok realizace: 2008
Systém: Biosil, Farbkonzentrate, Restauro-Lasur

Mauzóleum v Trebišove

Lokalita: Trebišov
Rok realizace: 2005–2008
Systém: Silex-OH, Naturstein, Restauro-Lasur, Lotexan-N

Stará radnica

Lokalita: Bardejov
Rok realizace: 2005–2007
Systém: KEIM Porosan a Universalputz, Granital, Farbkonzentrate, Restauro-Lasur a Restauro-Top

Dom č. 13, nástenné maľby na fasáde

Lokalita: Bardejov
Rok realizace: 2005 – 2007
Systém: KEIM Granital a Farbkonzentrate pre nátery aj maľby, Restauro-Top pre doplnenie kamenných článkov a Restauro-Lasur pre ich farebné úpravy

Pamätná kaplnka sv. Jana Nepomuckého

Lokalita:

Bojnice

Rok realizace:

2005

Systém:

KEIM Soldalit

 

Mirbachov palác, interiér

Lokalita:

Bratislava, Františkánske námestie

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Athenit-liscio – vápenný tmel, Optil pre nátery

 

Komplex historických budov starej radnice, fasáda

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2005–2007

Systém:

KEIM Porosan, Universalputz, Contact-Plus, Granital, Soldalit, Restauro-Grund, Restauro-Top, Restauro-Lasur

 

Hviezdoslavovo námestie, mestský dom

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Soldalit 

Kapitulská ul., sídlo Konferencie biskupov Slovenska

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Soldalit

 

Michalská ul. č. 6, najstarší mestský objekt

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2002

Systém:

KEIM Granital, KEIM Flagranti

 

Komplex historických budov starej radnice, Primaciálny palác

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Athenit-liscio – vápenný tmel, Optil pre nátery

 

Kaplnka sv. Michala, interiér a kamenné články v exteriéri

Lokalita:

Košice

Rok realizace:

Ocenená pamiatka 2006

Systém:

KEIM Granital, Farbkonzentrate a Restauro-Lasur, Restauro-Top

 

Farský kostol, funkcionalizmus

Lokalita:

Lisková

Rok realizace:

2004

Systém:

KEIM Granital

 

Románsky kostol, maľby v exteriéri

Lokalita:

Martinček

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Athenit-liscio, Dekorfarben a Restauro-Lasur

Barokový kostol, fasáda

Lokalita:

Pečovská Nová Ves

Rok realizace:

2004-2006

Systém:

KEIM Contact-Plus – renovačný a povrstvujúci náter, Soldalit pre farebné nátery

Hotel a liečebný dom Thermia Palace, fasáda

Lokalita:

Piešťany

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Universalputz a Silikatputz, Granital a Restauro-Lasur

Renesančná zvonica, fasáda

Lokalita:

Spišská Belá – Strážky

Rok realizace:

Ocenená pamiatka 2006

Systém:

KEIM Porosan, Universalputz, Granital a Restauro-Lasur, Restauro-Grund, Restauro-Top, Restauro-Lasur

Spišská knižnica, fasáda

Lokalita:

Spišská Nová Ves, Letná 28

Rok realizace:

2005

Systém:

KEIM Contact-Plus, Soldalit, Farbkonzentrate

Mestský palác, fasáda

Lokalita:

Spišská Nová Ves, Zimná 61

Rok realizace:

2005-2006

Systém:

KEIM Contact-Plus, Soldalit

Kostol evanielickej cirkvi, fasáda

Lokalita:

Spišská Nová Ves

Rok realizace:

2006-2007

Systém:

KEIM Soldalit

Grandhotel, fasáda

Lokalita:

Starý Smokovec

Rok realizace:

2005

Systém:

KEIM Soldalit

Neskorobarokový nemecký kostol, interiér

Lokalita:

Tužina

Rok realizace:

2002-2006

Systém:

KEIM Fixativ, Biosil a Farbkonzentrate

Farský kostol, svätyňa

Lokalita:

Vrbov

Rok realizace:

2006

Systém:

KEIM Athenit-liscio, Athenit-lucente a Athenit-coloranti

Bosákov dom

Lokalita:

Prešov

Rok realizace:

Európska cena obnovy 2002

Systém:

KEIM Granital, Restauro-Lasur

Palugyayov palác (MZV SR)

Lokalita:

Bratislava

Rok realizace:

2001

Systém:

KEIM Granital

Radnica

Lokalita:

Prešov

Rok realizace:

2001

Systém:

KEIM Granital