Minerální, vápenné, silikátové fasádní barvy na beton, KEIMFARBEN s.r.o. :: ###TITLE###

Prezentačný deň spoločností Cechu maliarov Slovenska

 

Prezentačný deň spoločností Cechu maliarov Slovenska

Dňa 16. 6. 2017 sa konal v priestoroch hotela Skalka v Trstenej prezentačný deň pre členov Cechu maliarov Slovenka.

Predstavila sa tu spoločnosť KEIMFARBEN ako nový člen Cechu maliarov.

Po otvorení a predstavení programu cechmajstrom Ladislavom Konkolym nasledovala krátka teoretická časť, v ktorej bola odprezentovaná história, filozofia a dôležité míľniky spoločnosti ako aj základné charakteristiky silikátových systémov.

V praktickej časti pod vedením skúseného a znalého technika p. Pavla Mrázka boli prezentované ukážky krivosti jednotlivých náterových systémov, povrstvovacích náterov preklenujúcich trhliny a zjednocujúcich podklad, minerálnych stierok ako aj

vápennej stierkovej hmoty na realizáciu „benátskeho štuku“ a jej príklady farebných variácií. 

Prakticky si bolo možné vyskúšať lazúry a lazúrovacie techniky a účinnosť a efektivitu antigraffiti náteru.

Na záver bola prezentovaná posledná „novinka“ z dielne KEIM a to silikátový náterový systém na drevo s možnosťou výberu varianty plne krycej ochrannej so širokou paletou farebného prevedenia, alebo lazúrnej tzv. zostarovacej Celkový počet zúčastnených bolo 11 ľudí. Našou snahou bolo účastníkom priblížiť možnosti a vlastnosti silikátových náterových materiálov, ich výhody pri realizácii a široké spektrum možnosti výberu stálofarebnej finalizácie náteru, pričom ohlasy boli pozitívne.

Za KEIMFarben sa prezentačného dňa zúčastnili Mgr. Robert Plaskura, Ing. Michal Toma a Pavel Mrázek.